نمایش اوقات شرعی, قبله و هواشناسی در شهر:
تهران در کشور: ایران
چهار شنبه 24 مهر 1398
16 صفر 1441
16 اکتبر 2019
اذان صبح04:48
طلوع آفتاب06:12
اذان ظهر11:50
غروب آفتاب17:29
اذان مغرب17:47
نیمه شب22:59
نمایش جدول سالانه
هواشناسی: تهران

سمت قبله برابر است با :217 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت


کد نمایش اوقات شرعی و قبله شهر: تهران در کشور: ایران در سایت شما.