اوقات شرعی
  • گزارش وضعیت هوا

اوقات شرعی و قبله
به افق شهر تهران
در کشور ایران

18 شعبان 1440

نمایش جدول سالانه

سمت قبله برابر است با :
217 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت

کد نمایش اوقات شرعی به افق شهر تهران در کشور ایران در سایت شما

©COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED بازارچه.com