com.بازارچه.www
اوقات شرعی و قبله در جهان
به افق شهر Milan
در کشور ایتالیا

11 رجب 1440

انتخاب شهر
نمایش جدول سالانه
هواشناسی

سمت قبله برابر است با :
123 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت

کد نمایش اوقات شرعی به افق
شهر Milan
در کشور ایتالیادر سایت شما